Paveikslas
SKELBIMAI

Velykų šventės

2018-03-31

DIDŽIOJO  VELYKŲ  TRIDIENIO   PAMALDOS: 

 Kovo 29 d. (DIDYSIS KETVIRTADIENIS)   18.00 val.   

Kovo 30 d.  (DIDYSIS PENKTADIENIS)    18.00 val.

   Švč. Sakramento adoracija nuo 15.00 val.

Kovo 31 d. (DIDYSIS ŠEŠTADIENIS)              

VELYKNAKTIS  --  21.00 val.

   Švč. Sakramento adoracija nuo 11.00 val.

***

 Balandžio 1 d.  ŠV.  VELYKOS - KRISTAUS PRISIKĖLIMO ŠVENTĖ

Šv. Mišios 800 ir 1000val.

 

Balandžio 2d. Antroji Velykų diena

Šv. Mišios 10.00 ir 12.00 val.

Romainių koplyčioje 8.45  val.


Kūčių ir Kalėdų švenčių pamaldų tvarka.

2017-12-23

Gruodžio 24d. IV Advento sekmadienis  (Kūčių diena)

Šv. Mišios bus aukojamos:

1000 ir 1200 val.

2200val. – Kalėdų nakties (Piemenėlių) šv. Mišios

***    

Gruodžio 25d. – Kalėdos

(Kristaus Gimimo šventė)

Šv. Mišios bus aukojamos 800  ir 1000val.

 

Gruodžio 26d. – antroji Kalėdų diena

Šv. Mišios 1000 ir 1200 val.

Romainių koplyčioje 8.45val.


Šv. Roko atlaidai.

2017-08-19

Rugpjūčio 20 d. (sekmadienį) švęsime šv. Roko atlaidus. Pamaldos vyks sekmadienio tvarka. Nuo Votyvos šv. Mišių iki Sumos vyks Švč. Sakramento adoracija. Prieš Suma Švč. Sakramento procesija aplink bažnyčią.

                                          MALONIAI KVIEČIAME DALYVAUTI.


Švč. M. Marijos Dangun ėmimo šventė - Žolinė.

2017-08-15

Rugpjūčio 15 d. švęsime Švč. M. Marijos Dangun ėmimo šventę - Žolinę. Šv. Mišios bus aukojamos 10.00 ir 12.00 val. Romainių koplyčioje 12.00 val. Po šv. Mišių bus šventinami žolynai ir gėlės.


Didžioji savaitė

2017-04-13

     Didžiosios savaitės pamaldų tvarka:

DIDŽIOJO  TRIDIENIO   PAMALDOS: 

 Balandžio 13 d.   (DIDYSIS KETVIRTADIENIS)   18.00 val.   

Balandžio   14  d.  (DIDYSIS PENKTADIENIS)    18.00 val.

   Balandžio 15 d. (DIDYSIS ŠEŠTADIENIS)              

VELYKNAKTIS  --  21.00 val.

   Švč. Sakramento adoracija nuo 11.00 val. ir tęsis iki 21.00 val.

***

 Balandžio 16 d..  ŠV.  VELYKOS - KRISTAUS PRISIKĖLIMO ŠVENTĖ

Šv. Mišios 800 ir 1000val.

 

Balandžio 17 d. Antroji Velykų diena

Šv. Mišios 10.00 ir 12.00 val.

Romainių koplyčioje 8.45  val.

 


Kauno II dekanato Jaunimo dienos Raudondvaryje

2016-09-26

     Spalio 1 - 2 dienomis Raudondvaryje vyks Kauno II dekanato Jaunimo dienos. Kviečiame jaunimą nuo 13 m. Dienų prgramą žiūr. apačioje. Iškilus klausimams galima teirautis tel. 8-698-74463


Keičiasi pamaldų laikas.

2016-09-26

Nuo gegužės 1-osios iki rugsėjo 1-sios Šv. Mišios Raudondvario bažnyčioje šiokiadieniais aukojamos - 18.00 val.


Kristaus Dangun žengimo (Šeštinių) šventė.

2016-05-02

    Gegužės 8 d. (sekmadienį) švęsime Kristaus Dangun žengimo (Šeštinių) šventę. Mūsų bažnyčioje kartu ir Kristaus Dangun žengimo (Šeštinių) atlaidus. Šv. Mišios mūsų bažnyčioje bus aukojamos 10.00  ir 12.00 val. Nuo Votyvos iki Sumos vyks Švč. Sakramento adoracija.  Prieš Sumos šv. Mišias Šeštinių procesija.


Gegužės mėnuo.

2016-05-02

    Prasidėjo gegužės mėnuo. Mėnuo skirtas Švč. Dievo Motinos Marijos garbei. Šį mėnesį kaip ir kasmet, Bažnyčia kviečia visus tikinčiuosius gegužinėms pamaldoms tiek bendrai bažnyčioje, tiek privačiai namuose savo šeimose. Gegužines pamaldas sudaro Švč. M. Marijos litanija, šv. Bernardo malda ir giesmė "Sveika Marija, Motina Dievo...".

    Gegužinės pamaldos mūsų bažnyčioje vyksta po vakarinių šv. Mišių šiokiadieniais ir sekmadieniais po Sumos šv. Mišių.


Atsinaujinimo diena - rekolekcijos

2016-03-14

 

Artėjant Gavėnios pabaigai norime Jus pakviesti į parapijos atsinaujinimo dieną - Gavėnios rekolekcijas. Jos vyks Kovo 19 d. šeštadienį  11.00 val. Raudondvario kultūros centre. Visos dienos išsamią programą žiūrėti žemiau:


2 procentų GPM parama parapijai

2016-03-14

2% parama

      Pagal LR "Labdaros ir paramos" įstatymą Jūs galite labai padėti savo bažnyčiai pervesdami jai 2% pajamų mokesčio sumos.
Formoje FR0512 Jums reikia įrašyti bažnyčios duomenis:


Paramos gavėjo pavadinimas: Raudondvario Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės parapija
Paramos gavėjo identifikacinis numeris (kodas):                    191246183

Adresas:     M. VALANČIAUS 24,  RAUDONDVARIS,   LT-54137, KAUNO R.

Banko pavadinimas:    AB BANKAS "DNB"

Banko kodas:              40100

Banko sąskaita:           LT484010042500023489


Pelenų diena - Gavėnios pradžia.

2016-02-09

    

     Šv. Mišios  mūsų bažnyčioje bus aukojamos 12.00 val ir 18.00 val.. Bus šventinami pelenai ir jais bus barstomos tikinčiųjų galvos.

 

     Pelenų dieną ir visais Gavėnios penktadieniais yra privalomas pasninkas.

 

     Gavėnios metu, penktadieniais, po 18.00 val. ir sekmadieniais po Sumos 12.00 val  Šv. Mišių bus einamas ir apmąstomas Kryžiaus kelias.

 

     Sekmadieniais prieš Sumos Šv. Mišias 11.30 val. bus giedami „Graudūs verksmai“.

     Kviečiame dalyvauti.


Pasaulinė ligonių diena.

2016-02-09

1992 m. vasario 11-ąją Pasauline ligonių diena paskelbė popiežius Jonas Paulius II. Nuo to laiko ši diena minima krikščioniškose šalyse. Kiekvienais metais popiežius meldžiasi pats ir ragina tikinčiuosius melstis už ligonius. Pasaulinė ligonių diena kviečia apmąstyti, ką žmogui reiškia sveikata, darna su savimi pačiu ir jį supančiu pasauliu. Liga ir kentėjimas visada buvo sunkiausi išmėginimai žmogaus gyvenime. Sirgdamas žmogus pajunta savo bejėgiškumą, savo ribas ir savo baigtumą.  Liga gali kelti nerimą, pastūmėti užsisklęsti savyje, kartais net netekti vilties ir maištauti prieš Dievą. Bet taip pat ji gali padėti žmogui subręsti, įžvelgti, kas gyvenime neesminga, ir atsigręžti į tai, kas esminga. Labai dažnai liga paskatina ieškoti Dievo ir prie Jo sugrįžti.


Sausio 1 -oji - Švč. M. Marijos Dievo Gimdytojos šventė.

2016-01-01

Sausio 1 -oji - Švč. M. Marijos Dievo Gimdytojos šventė, kartu Naujųjų 2016 metų pradžia. Šv. Mišios mūsų bažnyčioje bus aukojamos sekmadienio tvarka. Votyva 10 val. ir Suma 12 val. Pradėkime Naujuosius metus maldos vienybėje.

Būkime kartu.


Adventinė akcija "Gerumas mus vienija"

2015-11-29

Adventinė akcija       Gerumas mus vienija"    

     Šiemet jau aštuoniolikti metai, kaip Lietuvos ir Kauno arkivyskupijos Caritas Advento metu organizuoja vargstančiųjų paramos akcija „Gerumas mus vienija“ ir kviečia prisidėti prie jos, įsigyjant bažnyčioje specialią Lietuvos „Caritas“ žvakutę ir uždegant ją Kūčių vakarienės metu, kaip solidarumo ženklą su tais, kurie kenčia nuo fizinių ir dvasinių nepriteklių. Mūsų parapijoje tokią žvakutę galima įsigyti bažnyčioje prieš arba po šv. Mišių, arba parapijos Caritas skyriuje ketvirtadieniais (M. Valančiaus 24 iš kiemo pusės).

            Parapijos Caritas.


Akcija „Renkuosi gyvybę“ Kaune

2015-10-25

2015 m. spalio 29 d. (ketvirtadienį) 19 val. Kaune, Rotušės aikštėje vyks akcija „Renkuosi gyvybę“.

Lietuvos miestuose ir miesteliuose tą vakarą vėl sužibs žvakutės, kurias akcijos organizatoriai kviečia uždegti už negimusius kūdikius. Data – spalio pabaiga, Vėlinių išvakarės, – pasirinkta neatsitiktinai. Tai metas, kai susimąstome apie mus palikusius artimuosius ir kitus brangius žmones.

Ši akcija kiekvienais metais visus susirinkusius nejučia priverčia pasijusti savais ir artimais. Raginame dalyvauti, atsivesti pačius mažiausius ir leisti jiems uždegti žvakelę už tuos, kuriems nebuvo suteikta galimybė gimti, augti, mokytis ir būti kuriančiu, keičiančiu, mylinčiu ir mylimu žmogumi ... daugiau: http://kaunoarkivyskupija.lt/?id=21&placiau=1210


Visų Šventųjų šventė

2015-10-25

Lapkričio 1-oji - Visų Šventųjų šventė. Pamaldos mūsų bažnyčioje vyks 10.00, 12.00 ir 18.00 valandomis.


Vėlinės

2015-10-25

Lapkričio 2-oji - Vėlinės (Maldų už mirusius diena). Šv. Mišios mūsų bažnyčioje 10.00 ir 12.00 val. ir 18.00 val.. Romainių koplyčioje 8.45 val.


Vaikų rengimas Pirmai Komunijai

2015-10-11

Mieli Tėveliai!

Pradėjome registruoti vaikus kurie ruošis Pirmai Šv. Komunijai 2016 metais.  Atsižvelgiant į Kauno arkivyskupijos II Sinodo nutarimus ir arkivyskupijoje galiojančias vaikų rengimo sakramentams nuostatas ir siekiant, kad vaikai kiek galima geriau įsisavintų tikėjimo žinias, norime pakviesti Jūsų sūnų (dukrą) į sekmadieniais prie bažnyčios, parapijos salėje, organizuojamas pamokėles po 10.00 val. Šv. Mišių. Jei vaikų susidarytų daugiau nei 25, kita vaikų grupelė rinktusi sekmadieniais nuo 9.00 valandos. Smulkesnę informaciją galima gauti kreipiantis į kleboną tiesiogiai, arba tel. 549612, mob. 8-698-74463

          Su pagarba parapijos klebonas                   kun. Augustinas Paulauskas


Prasideda pasiruošimas Sutvirtinimo sakramentui

2015-10-11

Pradedame jaunimo rengimą Sutvirtinimo sakramentui 2016 m.  Atsižvelgiant į Kauno arkivyskupijos II Sinodo nutarimus ir arkivyskupijoje galiojančias jaunimo rengimo sakramentams nuostatas ir siekiant, kad jaunuoliai kiek galima geriau įsisavintų tikėjimo žinias, išmoktų gyventi bendruomenėje, norime pakviesti Jūsų sūnų (dukrą) į sekmadieniais prie bažnyčios, parapijos salėje, organizuojamus užsiėmimus po 10.00 val. Šv. Mišių. Sutvirtinimui ruoštis priimami jaunuoliai nuo 15 m., pakrikštyti ir priėmę Pirmąją šv. Komuniją.

 

Mieli tėveliai.

Šis laiškas Jums, jeigu norėtumėte, kad Jūsų sūnus ar dukra ruoštųsi Sutvirtinimo sakramentui mūsų parapijoje.

Labai džiaugiamės, kad mūsų parapijos jaunuoliai, pradėję naujuosius mokslo metus, šalia kasdienių namų darbų ir kitokių užduočių ryžosi šiuos metus pašvęsti rengiantis Sutvirtinimo sakramentui. Šis sakramentas – tai krikščioniškojo gyvenimo pilnatvės ženklas ir Krikšto sakramento atbaigimas. Sutvirtinimo sakramento padarinys yra ypatingas Šventosios Dvasios išliejimas, kaip per Sekmines. Šis išliejimas įspaudžia sieloje neišdildomą žymę ir paskatina Krikšto malonės augimą: giliau įšaknydina dieviškojoje įsūnystėje; tvirčiau suvienija su Kristumi ir Bažnyčia; sustiprina sieloje Šventosios Dvasios dovanas; suteikia ypatingos galios liudyti krikščionių tikėjimą. Kitaip tariant, Šventosios Dvasios veikimu gauta malonė sutvirtins Jūsų jaunuolį Katalikų tikėjime, suteiks drąsos išlaikyti krikščioniškuosius moralės principus šiuolaikinio pasaulio iššūkiuose, kovoti su aplinkoje esančiomis blogio apraiškomis.

Mūsų vykdoma pasirengimo Sutvirtinimui programa susideda iš dviejų dalių. Pirmoji dalis – tai Alfa kursas jaunimui, kuriame pristatomos pagrindinės krikščioniškosios tiesos bei sudaroma galimybė asmeniškai patirti ir išgyventi santykį su Dievu. Šio kurso viduryje planuojama savaitgalio išvyka, kurioje daugiausia dėmesio skirsime santykio su Jėzumi kūrimui per maldą (tikimės, kad į šią išvyką Jūs išleisite savo atžalą). Antroji dalis bus skirta pagilinti žinias apie sakramentus, sutvirtinti apsisprendimą gyventi krikščioniškai bei pažinti krikščioniškuosius moralės principus, o vėliau jaunuoliai bus kviečiami atlikti ir artimo meilės darbus, kuriuos užrašys specialiame sąsiuvinyje.

Kadangi joks pasirengimas sakramentams neįsivaizduojamas be sekmadieninio dalyvavimo Šv. Mišiose, mes prašysime, kad pasirengimo laikotarpiu Sutvirtinimo kandidatas dalyvautų mūsų bažnyčioje sekmadienio Šv. Mišiose. Tuo jie turės progą prisiliesti prie parapijos kaip tikinčių ir tikėjimą išpažįstančių žmonių bendruomenės patirties. Sveiko ir brandaus tikėjimo patirtis formuoja gilias tradicijas, o tradicijos puoselėja žmogaus kultūrą, padeda atpažinti savąjį identitetą, pašaukimą, ugdo vertybinę sistemą ir perduoda iš kartos į kartą tai, kas brangiausia ir kas išlieka. Todėl ir raginame jaunuolius dalyvauti Eucharistijos liturgijoje – liturgijoje, kurioje mokomasi dėkoti ir priimti. Dėkoti Dievui už gyvenimą ir Jo buvimą žmonių tarpe, atėjimą į jų rūpesčius ir džiaugsmus. Priimti, reiškia priimti Jį Jo Žodyje ir Duonos laužyme. Taip mes mokomės su pagarba ir dėkingumu kaip tikrą dovaną priimti ir vieni kitus... Ta pačia proga kviečiame ir Jus pašvęsti savo brangią sekmadienio valandėlę dalyvavimui su savo atžalomis 10.00 val. Šv. Mišiose. Jūsų pavyzdys ir buvimas kartu yra labai svarbus. 

 Mūsų bažnyčioje pasirengimas Sutvirtinimo sakramentui  tęsis iki 2015 m. gegužės vidurio, susitinkant sekmadieniais 11.00-12.30 val., Raudondvario parapijos namuose (klebonijoje) M. Valačiaus 24.

Pasirengimo Sutvirtinimui programos pradžia 2015 m. spalio 18d. 11. 00 val. (į pirmąjį susitikimą maloniai kviečiami ir tėveliai).

Iš Jūsų, mieli Tėveliai, tikimės Jūsų atžaloms dėmesio, paskatinant juos laikytis įsipareigojimo. Labai svarbu jaunuoliams užsiėmimus lankyti kiekvieną sekmadienį. Praleidus 3 užsiėmimus iš eilės arba iš viso 5 užsiėmimus be pateisinamos priežasties, kalbėsimės su Jumis ir spręsime, ar verta priimti sakramentus, kuriems neturime laiko pasiruošti. Esant svarbiai priežasčiai, dar prieš užsiėmimą Jūs ar Sutvirtinimo sakramento kandidatas turėtų informuoti grupės vadovę apie savo nedalyvavimą.

  Pagarbiai,

 Raudondvario Šv. Kūdikėlio Jėzaus Terėsės parapijos klebonas dek. kun. mons. Augustinas Paulauskas

tel. 8 698 74463 arba 8 37 549612, el. pastas augustinas@kaunas.balt.net,

adresas:  M. Valančiaus g. 24, Raudondvaris

 

 


Piligriminė kelionė į Šiluvą

2015-09-03

    

Rugsėjo 11 d. organizuojama piligriminė kelionė į Šiluvą. 

     Rugsėjo 11 d. (penktadienis) švenčiant Ligonių, slaugytojų ir medicinos darbuotojų dieną organizuojama piligriminė kelionė į Šiluvą. Iš parapijos vyks autobusas. Išvykimas planuojamas apie 8.30 val.. Norinčius vykti kviečiame teirautis ir registruotis bažnyčioje arba mob.   8-698-74463.

Parapijos klebonas 

 

 


Jaunimo diena Šilinių atlaiduose

2015-09-03

    

2015 m. rugsėjo 11 d., penktadienis

     JAUNIMO DIENA Šilinių atlaiduose „Teesie Tavo valia“ (Mt 6, 10) su piligriminiu žygiu (iš Lyduvėnų į Šiluvą).

Tai dviejų dienų – rugsėjo 11 ir 12 d. – programa su piligriminiu žygiu iš Lyduvėnų į Šiluvą. Pradžia – rugsėjo 11 d. (penktadienį) nuo 15 val. (registracija). Pabaiga – rugsėjo 12 d. (šeštadienį) 12 val. – šv. Mišios ir pietūs.

     Programoje:

     Kvietimas įsigilinti į „Tėve mūsų“ maldą – tai padaryti padės ses. Evelina Lavrinovičiūtė MVS, kun. Eugenijus Markovas SJ, kun. Kęstutis Genys, klier. Sigitas Jurkštas, Darius Chmieliauskas.

Mokymai mokytojams ir grupių vadovams – ves arkivyskupijos augziliaras vysk. Kęstutis Kėvalas.

Koncertas – koncertuos grupė „Leav“ Žr. vaizdo įrašą >>.

Susitikimas su misionieriumi Martinu Zielinskiu (Lenkija).

Dalyvio auka – 5 Eur. (atsiminkime, jog pinigai negali tapti kliūtimi dalyvauti!).
Dalyvių amžius – nuo 15 metų.

Registruotis iki rugsėjo 5 d. el. paštu info@kajc.lt, daugiau informacijos mob. 8 687 982 65
Organizatoriai laukia kiekvieno iš jūsų!!!:)

daugiau informacijos http://kaunoarkivyskupija.lt/?id=21&placiau=1188

Iki susitikimo!


Malda už taiką Ukrainoje

2015-08-22

Kvietimas maldai

     Rugpjūčio 23-iąją minime Juodojo kaspino dieną. Melsdami Dievą laiminti mūsų šalį ir saugoti jos laisvę, ypač prisiminkime Ukrainą, kuri rugpjūčio 24-ąją mini savo Nepriklausomybės dieną. Atsiliepdami į popiežiaus Pranciškaus nepaliaujamą raginimą melstis už taiką pasaulyje, melskime Dievą už Ukrainą ir ukrainiečius šio sekmadienio Šv. Mišiose bei asmeninėse maldose.

     Juodojo kaspino diena primena slaptus 1939 m. Molotovo-Ribentropo pakto protokolus, Lietuvai ir kitoms Baltijos šalims lėmusius nepriklausomybės praradimą. Šią dieną Baltijos kelyje liudijome mūsų laisvės troškimą ir vienybės jėgą. Lietuvos laisvę iškovojome ne tik politiniais veiksmais ir pilietinėmis akcijomis, tačiau ir nuoširdžia malda, nepaliaujamai sklindančia iš Lietuvos žmonių širdžių. Drauge su mumis maldoje už taiką tuo metu buvo žmonės visame pasaulyje. Bendra praeities istorija tepaskatina ir dabarties solidarumą.   Apglėbkime malda karinio konflikto prislėgtą Ukrainą ir jos žmones. Prašykime Viešpatį, kad taika, pagarba žmogaus orumui ir jo laisvės troškimui įsivyrautų visame pasaulyje.

 

Arkivysk. Gintaras Grušas

Lietuvos Vyskupų Konferencijos pirmininkas


Naujojo Kauno Arkivyskupo ingresas

2015-07-05

     Liepos 11 d. 12.00 val. Kauno Arkikatedroje Bazilikoje vyks Kauno Arkivyskupo Metropolito Liongino Virbalo ingresas.


Tėvo diena.

2015-06-07

Birželio 7 d.(sekmadienis) - Tėvo diena. Bažnyčia meldžiasi už gyvus ir mirusius tėvus. Šv. Mišios mūsų bažnyčioje bus aukojamos 10.00  ir 12.00 val. Po šv. Mišių bus teikiamas palaiminimas šv. Mišiose dalyvusiems tėvams.


Švč. Kristaus Kūno ir Kraujo šventė - Devintinės.

2015-06-07

Birželio 7 d. - Švč. Kristaus Kūno ir Kraujo šventė - Devintinės. Pamaldos mūsų bažnyčioje įprasta tvarka. Po Sumos šv. Mišių bus išstatytas Švč. Sakramentas ir daroma Devintinių procesija. Po 10.00 val. šv. Mišių bus šventinami žolynai ir laiminamos šeimos ir vaikai.

"Garbinkime Švč. Sakramentą - Jėzaus Kristaus, mūsų Viešpaties, tikrąją Kūną ir Kraują".


Sekminės - Šv. Dvasios atsiuntimo šventė.

2015-05-23

Gegužės 24d. švęsime Šventosios Dvasios atsiuntimo apaštalams iškilmę. Šv. Mišios 10.00 ir 12.00 val. Prieš Sumą bus daroma Sekminių procesija. 10.00 val. šv. Mišių metu švęsime mūsų parapijos vaikų Pirmos šv. Komunijos šventę.

Kviečiame dalyvauti.


Motinos diena.

2015-05-01

    Gegužės 3 d. - Motinos diena. Pirmąjį gegužės mėnesio sekmadienį Bažnyčia meldžiasi už gyvas ir mirusias motinas. Šv. Mišios mūsų bažnyčioje bus aukojamos 1000  ir 1200 val. Po šv. Mišių bus teikiamas palaiminimas šv. Mišiose dalyvaujančioms motinoms. Nuo Votyvos šv. Mišių iki Sumos vyks Švč. Sakramento adoracija. 


Tarptautinis Lietuvos muzikos patriarcho J. Naujalio chorų festivalis konkursas

2015-04-09

     Balandžio 11 d. 19.00 val. Raudondvario bažnyčioje vyks Tarptautinio Lietuvos muzikos patriarcho J. Naujalio chorų festivalio  konkurso baigiamasis koncertas. Koncerto metu giedos Šcecino (Lenkija) jūrininkų universiteto choras, Latvijos kultūros centro mišrus choras "Daugava", Oesel  singers(Estija) ir kiti chorai. Daugiau informacijos http://www.kaunascantat.lt/lt/left/juozas-naujalis-1/programa-4/

Maloniai kviečiame dalyvauti


Pelenų diena - Gavėnios pradžia

2015-02-18

     Vasario 18 d. Pelenų diena – Gavėnios pradžia. Šv. Mišios 12.00 val. (bus šventinami ir barstomi pelenai) ir  vakare 18.00 val. Gavėnia skirta pasirengti Velykoms. Gavėnios metu tikintieji susilaiko nuo triukšmingų pasilinksminimų (jų rengimo ar dalyvavimo), alkoholio vartojimo, penktadieniais užlaiko pasninką. Penktadieniais po vakarinių Šv. Mišių bus einamas Kryžiaus kelias apmąstant Kristaus kančios stotis. Kryžiaus kelias bus einamas ir sekmadieniais po Sumos šv. Mišių. Prieš Sumą bus giedami „Graudūs verksmai“. Nuo Pelenų dienos prasideda Velykinės išpažinties laikas, kuris baigsis Šv. Petro ir Pauliaus švente.

 
   

© Raudondvario Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės Parapija