Paveikslas
BABTŲ PARAPIJA

Babtų

Šv. apašt. Petro ir Povilo parapija

Babtai, LT-54331 Kauno r.

 

Klebonas

Kun. Gintas Rumševičius

Nevėžio 23, Babtai, LT-4335 Kauno r., tel. (37) 55-52-45

Mob. 8 (699) 24456

 

Pamaldų laikas bažnyčioje:

Sekmadieniais      10.00 val.

Šeštadieniais          pagal susitarimą.

Šiokiadieniais       18.00 val.

Pirmadieniais šv. Mišių nėra.

Muniškių koplyčioje:

sekmadieniais     8.30 val.

 

Parapijoje švenčiami atlaidai:

Šv. Antano    06.13*

Šv. ap. Petro ir Povilo  06.29*

Švč. M. Marijos Gimimo  09.08*

 

 

*Keliami į artimiausią sekmadienį

 
   

© Raudondvario Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės Parapija