Paveikslas
VADŽIOGALOS PARAPIJA

Vandžiogalos

 Švč. Trejybės parapija

Vandžiogala, LT-54388 Kauno r.

 

Klebonas

Kun. Oskaras Petras Volskis

Klebono mobilus tel. 8 609 19 357
Labūnavos klebonijos laidinis tel. 8 347 34 333
Internetinio pašto adresas: sac.pov@gmail.com
Klebonijos adresas: Vainikų g. 6, Labūnava, Kėdainių r. LT-58175 

Šv. Mišios ir pamaldos parapijos bažnyčioje iki spalio mėn.:

  • Sekmadieniais – 9.00 val. Mišios lenkų k., 10.00 val. Mišios lietuvių k., po jų – išstatymas ir suplikacijos.
  • Šeštadieniais – 10 val., metinių ir keturnedėlių minėjimai.
  • Šiokiadieniais – Mišios 19 val.
  • Laidotuvių proga – 11 val. ir pagal susitarimą.
  • Pirmadieniais – klebono poilsio diena, pamaldos tik išimties atvejais.

Pirmoji mėnesio savaitė:

  • Ketvirtadienis 19 val. – Šventoji Valanda: Šv. Mišios, adoracija, Švc. Sakramento litanija.
  • Penktadienis 19 val. – Švc. Jėzaus Širdies minėjimas: Šv. Mišios, litanija.
  • Šeštadienis 10 val. – Nekalčiausios M. Marijos Širdies minėjimas, Šv. Mišios, litanijos.
  • Sekmadienis abejose Mišiose – Visuotinės Bažnyčios minėjimas, Šv. Mišios lotyniškai, šv. Raštas ir pamokslas – lenkiškai ir lietuviškai. 

Parapijoje švenčiami atlaidai:

 

Švč. Trejybės

Švč. Jėzaus širdies**

Švč. M. Marijos Dangun Ėmimo (Žolinė) 08.15

Švč. M. Marijos Rožančinės 10.07*

   *Keliami į artimiausią sekmadienį.

     **III sekmadienis po Sekminių.

 

 
   

© Raudondvario Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės Parapija