Paveikslas
RUMŠIŠKIŲ PARAPIJA

Rumšiškių

šv. Arkangelo Mykolo parapija

Marių 68, Rumšiškės, LT-56337 Kaišiadorių r.

Klebonas

Kun. teol. lic. Kazys Gražulis

Marių 64, Rumšiškės, LT-56337 Kaišiadorių r.

Tel. (346) 47660 mob. 8-340-66053

 

Pamaldų laikas bažnyčioje:

 

Sekmadieniais     12.00 val.

Šeštadieniais     10.00 val.

Šiokiadieniais   (19.00 val. nuo 05.01 - 10.01), kitais 18.00 val.

Dovainonių koplyčioje        9.00 val. (sekmadieniais).

Senelių namų koplyčia     10.30 val. (sekmadieniais).

Karčiupio koplyčia   18.00 (šeštadieniais).

 

Parapijoje švenčiami atlaidai:

 

Švč. M. Marijos Gimimo  09.08*

Šv. Arkangelo Mykolo   09.29*

Šv. Antano  06.13*

   *Keliami į artimiausią sekmadienį.

 
   

© Raudondvario Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės Parapija