DIDŽIOJI SAVAITĖ
Pradedame Didžiąją - Kristaus Kančios savaitę.

Didysis Ketvirtadienis-Eucharistijos įsteigimo minėjimas. Šv. Mišios 18:00 val.Didysis Penktadienis - Kristaus Kančios ir Kryžiaus pagarbinimo diena. Pamaldos 18:00 valDidysis Šeštadienis -Velyknakčio pamaldos 21:00 val.

24 VAL. ŠVENČIAUSIOJO SAKRAMENTO ADORACIJA
Nuo balandžio 13 d. 8:00 val. iki balandžio 14 d. 8:00 val. Raudondvario bažnyčioje vyks nepertraukiama ŠvČ. Sakramento adoracija.

Nuoširdžiai kviečiame ateiti ir pabūti su Viešpačiu maldoje."Šlovink, Viešpatį, mano siela,Viešpatie Dieve, esi be galo didis!Apsisiautęs garbe ir didybe" (Ps 104)

Sveiki

Jūs esate Raudondvario parapijos interneto svetainėje. Jei čia apsilankėte, turbūt tai  - ne atsitiktinumas. Į bažnyčių svetaines atsitiktinai žmonės užklysta labai retai. Turbūt tai reiškia, kad kažko ieškote: galbūt norite susituokti ar pakrikštyti savo kūdikį, galbūt ieškote kunigo išpažinčiai ar dvasiniam pokalbiui, o gal kunigo reikia Jūsų artimam sergančiam žmogui. Gali būti taip, kad šią bažnyčią Jums „išmetė“ google paieška ar informacijos radote kurio nors virtualaus forumo gelmėse. Ir kadangi bažnyčia, graikiškai ecclesia, reiškia ne pastatą, o bendruomenę, sakome „sveiki atvykę“ į mūsų draugišką Raudondvario bendruomenę. Šioje svetainėje, mes tikimės, kad Jūs rasite reikalingos informacijos apie Sakramentus, pamaldas, parapijos veiklą ar galimybes įsijungti į norimą grupę ar veiklą.