"Aš skelbiu jums didį džiaugsmą: šiandien jums gimė Išganytojas - Viešpats Mesijas."


nuoširdžiai sveikiname visus sulaukusius gražiausių metinių švenčių... šv. Kalėdų – mūsų Išganytojo Jėzaus Kristaus Gimimo šventės! Nuoširdžiai linkime... priimkime pačią didžiausią dovaną, kurią Dievas mums teikia savo atėjimu į pasaulį, – priimkime Jo Artumą, ramybę ir meilę. Tegul ši šventė būna kupinos džiugios vilties ir tikro džiaugsmo.

Sveiki

Jūs esate Raudondvario parapijos interneto svetainėje. Jei čia apsilankėte, turbūt tai  - ne atsitiktinumas. Į bažnyčių svetaines atsitiktinai žmonės užklysta labai retai. Turbūt tai reiškia, kad kažko ieškote: galbūt norite susituokti ar pakrikštyti savo kūdikį, galbūt ieškote kunigo išpažinčiai ar dvasiniam pokalbiui, o gal kunigo reikia Jūsų artimam sergančiam žmogui. Gali būti taip, kad šią bažnyčią Jums „išmetė“ google paieška ar informacijos radote kurio nors virtualaus forumo gelmėse. Ir kadangi bažnyčia, graikiškai ecclesia, reiškia ne pastatą, o bendruomenę, sakome „sveiki atvykę“ į mūsų draugišką Raudondvario bendruomenę. Šioje svetainėje, mes tikimės, kad Jūs rasite reikalingos informacijos apie Sakramentus, pamaldas, parapijos veiklą ar galimybes įsijungti į norimą grupę ar veiklą.