Paveikslas
AKTUALI INFORMACIJA

 

Pelenų trečiadieniu prasidėjo vienas svarbiausių liturginių laikotarpių – Gavėnią.

Gavėnia - įpatingas laikotarpis, kada mes turime galimybę atidaryti savo širdis Dievo malonės veikimui, kad mūsų gyvenimas pasikeistų. Mūsų Dangiškasis Tėvas nori, jog mes būtume atviri tai malonei, jog suprastume Jėzaus kryžiaus reikšmę ir leistume tam kryžiui pakeisti mūsų gyvenimą. Jis nori, kad mes priimtume Kristaus šviesą ir kad ta šviesa sunaikintų nuodėmės tamsą.

Atsigręškim į Viešpatį šią gavėnią ir leiskime Jam būti mūsų gyvenimo centru. Sakykime Jam, kad mes priimame viską, ką Jis nori mumyse padaryti. Jis yra ištikimas savo pažadams, tai tikėkim, kad Jo pažadai bus įvykdyti mumyse.

***

NAUJIENOS/RENGINIAI
Daugiau naujienų
SKELBIMAI

Daugiau skelbimų

 
   

© Raudondvario Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės Parapija