slides/raudondvario_baznycia1_1285px_3.jpg

VILKIJOS PARAPIJA

a

Vilkijos Šv. Jurgio bažnyčia
Bažnyčios g. 19, Vilkija, 54227 Kauno r.
www.vilkijosparapija.lt

Klebonija
Bažnyčios g. 17, Vilkija, 54227 Kauno r.
Tel. 8 693 326 00
El. p. vilkijosparapija@gmail.com

Dvasininkai
Klebonas – kun. mgr. Linas ŠIPAVIČIUS

LSU kapelionas
Bažnyčios g. 17, Vilkija, 54227 Kauno r., 
Tel. 8 693 326 00
vilkijosparapija@gmail.com

full-image