slides/raudondvario_baznycia1_1285px_3.jpg

BABTŲ PARAPIJA

a

Babtų Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia
Nevėžio g. 4A, Babtai, 54331 Kauno r.
El. p. babtai@kaunas.lcn.lt

Aptarnaujama Muniškių Nukryžiuotojo Jėzaus koplyčia
Zaleskienės g. 1, Muniškių k., 54337 Kauno r.

Dvasininkai
Klebonas – kun. teol. lic. Žilvinas ZINKEVIČIUS

Mob. 8 674 31 487
El. p. zilviuiz@gmail.com
Kauno „Vyturio“ gimnazijos kapelionas

Šv. MIŠIOS
Sekmadieniais 10 val.
Pirmadieniais nėra
Antradieniais–penktadieniais 18 val. 
Šeštadieniais pagal susitarimą

Šv. MIŠIOS Muniškių koplyčioje
Sekmadieniais 8.30 val.
 
Atlaidai
Šv. Antano Paduviečio
– birželio 13 d. (keliama į artimiausią sekmadienį)
Šv. apaštalų Petro ir Povilo – birželio 29 d. (keliama į artimiausią sekmadienį)
Švč. Mergelės Marijos Gimimo – rugsėjo 8 d. (keliama į artimiausią sekmadienį).

full-image