slides/raudondvario_baznycia1_1285px_4.jpg

PAMALDŲ TVARKA

Šv. Mišios švenčiamos:

Sekmadieniais:

10.00 val. (Votyva) ir 12.00 val. (Suma).
8.45 val. Romainių koplyčioje. 

Šiokiadieniais:
19.00 val. nuo 05.01 – 09.01
18.00 val. nuo 09.01 – 04.30 
antradieniais 9.00 

Laidotuvių, 30-os dienos ir Pirmųjų mirties metinių progomis šv. Mišios aukojamos ir kitu, iš anksto suderintu laiku.  

Parapijos raštinė:
Kunigas lankytojų įvairiais klausimais (Šv. Mišių, Krikšto, Santuokos ir t.t.) laukia bažnyčios zakristijoje kasdien prieš arba po Šv. Mišių, o klebonijoje, M. Valančiaus 24, kunigo geriausia ieškoti nuo 8 iki 10 val. ir nuo 16 val. (išskyrus antradienį), esant reikalui galima kreiptis bet kuriuo kitu metu, arba teirautis tel. 54-96-12 arba mobiliu 8-698-74463 

Kitos pamaldos: 

Pirmieji mėnesio penktadieniai:
Pirmieji mėnesio penktadieniai yra skiriami Švč. Jėzaus Širdies garbei. 
Šv. Mišios aukojamos 19.00 val. nuo gegužės 1d. iki rugsėjo 1d. ir 18.00 val. nuo rugsėjo 1d. iki gegužės 1d. 
Po šv. Mišių  Švč. Sakramento adoracija, kalbama Švč. Jėzaus Širdies litanija ir pasiaukojimo malda.

Pirmieji mėnesio šeštadieniai:
Pirmieji mėnesio šeštadieniai yra skiriami Švč. Mergelės Marijos garbei. 
Šv. Mišios aukojamos 19.00 val. nuo gegužės 1d. iki rugsėjo 1d. ir 18.00 val. nuo rugsėjo 1d. iki gegužės 1d. 
Po šv. Mišių  kalbama Švč. Mergelės Marijos litanija ir pasiaukojimo malda.

Švč. Sakramento adoracija: 
Pirmaisiais mėnesio penktadieniais po vakarinių šv. Mišių;
pirmaisiais mėnesio sekmadieniais nuo Votyvos iki Sumos šv. Mišių;
kiekvieną sekmadienį po Sumos šv. Mišių.

Gegužinės pamaldos:
Gegužės mėn. 19.00 val. po šv. Mišių.

Birželinės pamaldos:
Birželio mėn. 19.00 val. po šv. Mišių.

Rožinio pamaldos:
Kasdien prieš vakarines šv. Mišias 17.30 val., spalio mėn. po vakarinių Šv. Mišių 18.00 val.

Graudūs verksmai:
"Graudūs verksmai" giedami gavėnios sekmadieniais 11.40 val.

Kryžiaus kelio apmastymai:
„Kryžiaus kelias“ einamas gavėnios penktadieniais po vakarinių šv. Mišių 18.00 val., sekmadieniais po Sumos šv. Mišių 12.00 val.

ATLAIDAI:
Švč. Jėzaus dangun žengimo (Šeštinės)
Švč. M. Marijos Škaplierinės 07.16*
Šv. Roko 08.16*
Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės 10.01*

*Keliama į artimiausią sekmadienį.