slides/raudondvario_baznycia1_1285px_3.jpg

KULAUTUVOS PARAPIJA

a

Kulautuvos Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčia
(sudegė per gaisrą 2012 m. spalio 4 d.)
Pušyno g. 23, Kulautuva, 53482 Kauno r.
El. p. kulautuva@kaunas.lcn.lt

DVASININKAI
Klebonas – kun. Antanas GRAŽULIS SJ

Pušyno g. 23, 54434, Kulautuva, Kauno r.
Tel. (37) 54 33 44
El. p. kunagsj5262@hotmail.com
Mob. 8 656 05 990


ŠV. MIŠIOS (Poilsio g. 10)
Sekmadieniais 10 ir 12 val.
Šiokiadieniais 18 val. (rugsėjį–balandį), 19 val. (gegužę–rugpjūtį)
Šeštadieniais 10 val.

Išpažinčių klausoma prieš šv. Mišias

Švč. Sakramento adoracija pirmąjį mėnesio penktadienį po šv. Mišių

Gegužinės pamaldos šiokiadieniais ir šeštadieniais po vakaro šv. Mišių, sekmadieniais prieš Sumą

Birželinės pamaldos šiokiadieniais ir šeštadieniais po vakaro šv. Mišių, sekmadieniais prieš Sumą

Rožinio malda
prieš šv. Mišias

Kryžiaus kelias
gavėnios sekmadieniais po Sumos

Atlaidai
Šv. Antano Paduviečio
– birželio 13 d. (keliama į artimiausią sekmadienį)
Švč. Mergelės Marijos Vardo – rugsėjo 12 d. (keliama į artimiausią sekmadienį)
Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo – gruodžio 8 d. (keliama į artimiausią sekmadienį).

full-image