slides/raudondvario_baznycia1_1285px_3.jpg

KARMĖLAVOS PARAPIJA

a

Karmėlavos Šv. Onos viešoji koplyčia
Piliakalnio g. 17, Karmėlava, 54447 Kauno r.
El. p. karmelava@kaunas.lcn.lt
www.karmelavosparapija.lt

Aptarnaujama
Užusalių Šv. Antano Paduviečio koplyčia

Saulės g. 1, Užusaliai, 55334 Jonavos r.

Dvasininkai
Klebonas – kun. teol. ir bažn. t. lic. Virginijus VEPRAUSKAS

Piliakalnio g. 17, Karmėlava, 54447 Kauno r.
Tel. (37) 54 17 28
Mob. 8 686 804 95

ŠV. MIŠIOS viešojoje Šv. Onos koplyčioje
Sekmadieniais 10 val. (Votyva) ir 12 val. (Suma)
Šiokiadieniais 9 val. 
Šeštadieniais 10 val.

ŠV. MIŠIOS Užusalių koplyčioje

Šeštadieniais 16 val. (žiemos laiku), 18 val. (vasaros laiku)

Išpažintys klausomos pusvalandį prieš šv. Mišias ir šv. Mišių metu bažnyčioje.

Švč. Sakramento adoracija pirmaisiais mėnesių sekmadieniais po Votyvos iki Sumos

Gegužinės pamaldos šiokiadieniais – prieš rytines pamaldas, sekmadieniais – prieš Sumą

Birželinės pamaldos šiokiadieniais – prieš rytines pamaldas, sekmadieniais – prieš Votyvą

Rožinio malda kiekvieną sekmadienį prieš Votyvą, spalio mėn. prieš rytines šv. Mišias

Švč. Jėzaus Širdies litanija pirmaisiais mėnesio penktadieniais prieš rytines šv. Mišias

Švč. Mergelės Marijos litanija pirmaisiais mėnesio šeštadieniais prieš rytines šv. Mišias

Atlaidai
Šventosios Dvasios Atsiuntimo (Sekminių)
Šv. Onos
– liepos 26 d. (keliama į artimiausią sekmadienį)
Šv. apaštalo evangelisto Mato – rugsėjo 21 d.*(keliama į artimiausią sekmadienį).

full-image