slides/raudondvario_baznycia1_1285px_3.jpg

PANEVĖŽIUKO PARAPIJA

a

Panevėžiuko Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčia
Nevėžio g. 42, Panevėžiuko k., 54288 Kauno r.

Klebonija
Nevėžio g. 44, Panevėžiuko k., 54288 Kauno r.

Dvasininkai
Klebonas – kun. teol. lic. Žilvinas ZINKEVIČIUS (Babtai)


Šv. MIŠIOS

Sekmadieniais 12 val.

Atlaidai
Šv. Joakimo – rugpjūčio 14 d. (keliama į artimiausią sekmadienį)
Šv. Kryžiaus Išaukštinimo – rugsėjo 14 d. (keliama į artimiausią sekmadienį)

full-image