slides/raudondvario_baznycia1_1285px_3.jpg

DOMEIKAVOS PARAPIJA

a

Domeikavos Lietuvos kankinių bažnyčia
Bažnyčios g. 1, Domeikava, 54349 Kauno r.

Dvasininkai
Klebonas – kun. Gintaras PŪRAS

Plačioji g. 22, 54360, Domeikava, 
Mob. 8 686 60 669
El. p. puras.gintaras@gmail.com

ŠV. MIŠIOS
Sekmadieniais 12 val.
Antradieniais–penktadieniais 9 val.
Šeštadieniais 10 val.
Pirmais mėnesio penktadieniais pal. Teofiliaus Matulionio garbei skirtos pamaldos – 9 ir 18 val.

Švč. Sakramento adoracija pirmais mėnesio penktadieniais nuo 9 iki 18 val.

Gegužinės pamaldos prieš šv. Mišias

Birželinės pamaldos prieš šv. Mišias

Rožinio malda spalio mėn. prieš šv. Mišias

Atlaidai:
Lietuvos kankinių – birželio 14 d. (keliama į sekmadienį)
Šv. Kryžiaus Išaukštinimo – rugsėjo 14 d. (keliama į artimiausią sekmadienį)
Rožinio Švč. Mergelės Marijos – spalio 7 d. (keliama į sekmadienį)