Paveikslas
NAUJIENOS/RENGINIAI

Choras giedojo Šiluvos atlaiduose

2014-09-17

Rugsėjo 12 d. parapijos Sumos choras lankėsi Šiluvoje. Jie giedojo Švč. Mergelės Marijos Gimimo atlaidų iškilmių šv. Mišiose.

Pagrindinė informacija

Parapijos klebonas dekanas kun. mons.
Augustinas Paulauskas

M. Valančiaus 24,
Raudondvaris
Tel./fax.
(37) 54-96-12
Mob.8-698-74463 el.p.
augustinas@kaunas.balt.net

Alt. kun. Alfonsas Bulotas

 Linkuvos g. 21-1, Kaunas,

tel. (37) 26 69 53

Pamaldų laikas

Sekmadieniais:
10.00 val. (Votyva) ir 12.00 val. (Suma).

8.45 val. Romainių koplyčioje.

Šiokiadieniais:
19.00 val. nuo 05.01 - 09.01
18.00 val. nuo 09.01 - 04.30

Antradieniais:
9.00 val.

Svarbios nuorodos: 

 www.katalikai.lt

www.bernardinai.lt

http://www.siluva.lt  

 
   

© Raudondvario Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės Parapija