slides/raudondvario_baznycia1_1285px_8.jpg

PARAPIJOS GYVENIMAS


Šiluvos Jono Pauliaus II piligrimų namuose vyko Raudondvario parapijos tėvų, kurių vaikai ruošiasi Sakramentams, Alfa savaitgalis. 

Savatgalio dalyviai nuo pat penktadienio vakaro galėjo išgyventi gausybę įvairiausių ir labai skirtingų patirčių – Švenčiausiojo Sakramento adoraciją, šlovinimą, užtarimo maldą, kuriai vadovavo bendruomenė „Gailestingumo versmė“, kartu melstis Rožinio maldą, Šiluvos muziejuje sužinoti šio miestelio, Bažnyčios ir Marijos apsireiškimo istoriją, lankytis Švč. Mergelės Marijos Gimimo bazilikoje ir Ligonių sveikatos koplyčioje. 

Didelio susidomėjimo, klausimų ir diskusijų susilaukė Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakulteto dekano, nuolatinio diakono dr. Beno Ulevičiaus paskaita, kurios svarbiausias keltas klausimas buvo žmogaus egzistencijos prasmė ir jos radimas kasdieniame gyvenime. Jei žmogus tik ląstelių rinkinys, kodėl verkia, išgirdęs gražią muziką, jei aplink tik chemija ir cheminės reakcijos, kodėl žmoguje kyla keistas nepasotinamas alkis, kodėl nuoseklus ateizmas yra beveik neįmanomas – šie ir kiti klausimai padėjo besiklausantiems ir savyje atpažinti savuosius „kodėl“ ir kartu ieškoti atsakymų. 

Raudondvario parapijos klebonas, mons. Augustinas Paulauskas padėjo savaitgalio dalyviams įsigilinti į Susitaikymo sakramento prasmę ir reikšmę: kodėl nuodėmes turiu išpažinti kunigui, kokia buvo šio sakramento pradžia ir ankstesnės praktikos, kokias nuodėmės reikia išpažinti ir kaip atskirti sunkią nuo lengvos, kodėl nereikėtų bijoti eiti išpažinties, kiek laiko po išpažinties galima priimti Švenčiausiąjį Sakramentą. Šie klausimai išlieka aktualūs visiems: ne tik žengiantiems pirmuosius tikėjimo kelionės žingsnius, tačiau ir ilgą laiką tikintiems. 

Alfa kursą vedė ir Dievo artumą patirti padėjo parapijos katechetai ir savanoriai. Šis kursas yra tęstiniai mokymai, padedantys dalyvaujantiems įsigilinti į esmines tikėjimo tiesas –  kodėl gyvename žemėje, kas yra Jėzus ir kodėl Jis turėjo numirti, kas yra Šventoji Dvasia, kaip galiu gyventi kartu su Dievu ir kitas. Alfa savaitgalis – viso kurso kulminacija, leidžianti atsitraukus nuo kasdienių rūpesčių, kartu su kitais žmonėmis giliau išgyventi tikėjimo patirtį, Dievo prisilietimą, Sakramentus.